Lưu trữ

Archive for Tháng Tám, 2015

Cách kinh doanh qua mạng cùng bí quyết số 19

cách kinh doanh qua mạng

cách kinh doanh qua mạng

TẠO RA NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA BẠN

 Hi bạn,

Theo kinh nghiệm làm online cho đến thời điểm viết bài này là 07 năm thì mình luôn tạo ra một danh sách đầy đủ về những gì mà trong ngành của mình trong lĩnh vực kinh doanh của mình những đối thủ hoặc khách hàng đang làm gì.

Ví dụ:

  • Những trang web nào chỉ chuyên về bàn hàng
  • Những trang web biết cách chia sẻ giá trị cho khách hàng
  • Những trang diễn đàn nối về lĩnh vực này và các trang liên quan
  • Những đối thủ cách họ kinh doanh trên mạng xã hội như thế nào
  • Các khu vực vùng miền nào ở tỉnh thành nào có ai kinh doanh lĩnh vực này tốt